1:

AWF - Algemeen Werkloosheidsfonds

Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) financiert de Werkloosheidswet (WW)-uitkeringen met een duur langer dan 6 maanden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het premiedeel voor het AWF jaarlijks vast.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.