1:

Basisinkomen

Het basisinkomen is een vast (maand)-inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren.

De hoogte van het basisinkomen wordt door de Europese UnieĀ i vastgesteld op 60% van het gemiddelde inkomen. In het geval dat er voorwaarden worden gesteld aan een vergoeding spreekt men niet meer van het basisinkomen maar van een uitkering.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.