1:

Collectieve sector

De collectieve sector bestaat uit alle overheidsinstanties en instellingen die zorgen voor de sociale verzekeringen. Het tegenovergestelde van de collectieve sector is de particuliere sector.

De collectieve sector wordt ook wel de publieke sector genoemd. Verder bestaat de collectieve sector uit drie subsectoren: de centrale overheid, de lagere overheden als gemeenten, provincies en waterschappen en de sociale verzekeringsinstellingen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.