1:

Collectieve uitgaven

Met collectieve uitgaven worden de uitgaven bedoeld van de overheid en van de organisaties die de sociale verzekeringen uitvoeren. Deze uitgaven bedragen ongeveer tweederde van het nationaal inkomen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.