1:

Concurrentiepositie

De concurrentiepositie is de positie van een bedrijf ten opzichte van andere bedrijven die dezelfde goederen en diensten leveren. Met de concurrentiepostie wordt ook wel het vermogen om beter en/of goedkoper te kunnen produceren dan concurrenten aangeduid. Als een bedrijf veel uitgaven heeft aan het bekostigen van zieke of gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers zal het invloed hebben op de concurrentiepositie.

Er is discussie over de vraag of de sociale zekerheid een obstakel is voor de concurentiepositie van Nederland. Het antwoord op deze vraag hangt sterk af van hoeveel kosten andere landen hebben van hun sociale zekerheid en hoe zich dit verhoudt met Nederland.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.