1:

Dagloon

Het begrip dagloon vormt de basis voor de werknemersverzekeringen WAO (tot 1 januari 2006), WIA (vanaf 1 januari 2006), WW en de Ziektewet. Het dagloon is het loon dat in het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid gemiddeld per dag is verdiend.

Voor de hoogte van het dagloon wordt uitgegaan van het bedrag waarover premies zijn betaald. Aan het dagloon is een maximum gesteld.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.