Divosa

Logo Divosa (1)

Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein. Sinds de oprichting van Divosa in 1934 zetten de leden zich in om samen kennis te ontwikkelen en uit te wisselen met als doel mensen actief laten deelnemen aan de samenleving.

De Divosa-leden proberen in hun werkzaamheden hun burgers te stimuleren en ondersteunen. Dit doen zij door steun te bieden bij het vinden werk en/of inkomen, schuldhulpverlening en integratie, maar ook met vraagstukken over maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en onderwijs. Vakmanschap en professionaliteit van de uitvoering en effectiviteit van deze dienstverlening staat daarbij centraal.

Divosa is oorspronkelijk opgericht in 1934 als de 'Vereeniging van Directeuren voor Sociale-Arbeid'. Vanaf dat moment groeide de vereniging uit tot de belangrijkste organisatie voor leidinggevenden van sociale diensten.

Door de ontwikkelingen in het gemeentelijk domein veranderen ook de taken van de Divosa-leden. Divosa ontwikkelt zich mede hierdoor steeds meer tot een vereniging voor kennis, netwerk en belangenbehartiging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.