1:

Equivalentiebeginsel

Het equivalentiebeginsel is een beginsel dat wordt toegepast bij het bepalen van de premie voor een verzekering. Volgens het equivalentiebeginsel is de door de verzekeringnemer te betalen premie gerelateerd aan het risico dat hij/zij door de verzekering wenst te dekken.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.