FME

fme

De vereniging FME is een ondernemersorganisatie voor de technologische industrie in Nederland. FME verzorgt het secretariaat en de belangenbehartiging van ruim 60 brancheorganisaties en 2200 aangesloten bedrijven.

De aangesloten bedrijven zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. De FME-leden realiseren een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient.

FME behartigt niet alleen de belangen van haar leden in Den Haag, maar ook in Brussel en wereldwijd.

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.