GAK - Gemeenschappelijk Administratiekantoor

Het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) werd opgericht in 1952 en was verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale zekerheid. In 2002 fuseerde de instelling met de andere uitvoeringsorganisaties: Lisv, Cadanss, GUO, SFB en USZO tot het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen i (UWV).

Het GAK verichtte in periode 1952-2002 de administratie van een aantal bedrijfsverenigingen en werknemersverzekeringen als de WAO, WW en Ziektewet. Daarnaast was het GAK verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wajong. Het UWV voert deze taken tegenwoordig uit.

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.