GMD - De Gemeenschappelijk Medische Dienst

De Gemeenschappelijk Medische Dienst (GMD) fungeerde van 1967 tot 1992 als onafhankelijk toetsingsorgaan voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, opgenomen in de wet WAO.

In de wet WAO van 1967 was geregeld dat de GMD de arbeidsongeschiktheid moest beoordelen. Verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen werden in dienst genomen om deze taak uit te voeren.

Naast het beoordelen van arbeidsongeschiktheid kreeg de GMD ook andere taken. Zo was zij het verplichte adviesorgaan voor woningaanpassingen en betrokken bij re-integratie op de arbeidsmarkt.

Eind jaren tachtig vond er een privatisering plaats in de sociale verzekeringen. Gemeenten en zorgverzekeraars werden in 1994 verantwoordelijk voor de leefvoorzieningen. Daarnaast kwamen er begin jaren negentig particuliere bureaus, met verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Hiermee verdween de GMD.

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.