1:

Hoogconjunctuur

Er is sprake van hoogconjunctuur als de economische groei boven de trendmatige groei zit in een vrijemarkteconomie. Bij hoogconjunctuur is er sprake van veel economische activiteit, weinig werkloosheid en forse bestedingen.

Het tegenovergestelde van een hoogconjunctuur is een laagconjunctuur i.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.