Abvakabo FNV

Abvakabo FNV was een Nederlandse vakbond die lid was van de vakcentrale FNV. Abvakabo FNV zette zich in voor collectieve belangenbehartiging voor overheidspersoneel en individuele belangenbehartiging van leden.

De organisatie werd in 1982 opgericht vanuit een fusie van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) en de Katholieke Bond van Overheidspersoneel (KABO). Abvakabo FNV was destijds de grootste vakbond in de publieke sector.

Per 1 januari 2015 is Abvakabo FNV opgeheven en samen met andere vakbonden opgenomen in de vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.