1:

Koopkracht

Het begrip koopkracht geeft aan hoeveel goederen een huishouden kan kopen met het besteedbaar inkomen. Het begrip wordt gebruikt om de ontwikkeling van het inkomen vast te stellen om welvaartsverschillen tussen huishoudens te kunnen bekijken.

De koopkracht is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inflatie, belasting en loonsverhoging.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.