1:

Kostwinnersbeginsel

Het kostwinnersbeginsel staat voor het beginsel waarbij één inkomen genoeg zou moeten zijn voor het onderhouden van het hele gezin.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.