1:

Kroonleden

De kroonleden zijn de 15 door de Kroon benoemde onafhankelijke deskundigen in de Sociaal Economische Raad (SER). Hun taak is het dienen van het algemeen belang.

Kroonleden worden - op voordracht van het kabinet - benoemd door de koning, maar ze vertegenwoordigen de overheid niet. Ze zitten als onafhankelijke deskundigen in de SER.

Wanneer werknemers en ondernemers het niet met elkaar eens zijn, komen kroonleden tussen beiden. De compromissen worden dan door de kroonleden geformuleerd.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.