1:

Loonmatiging

Loonmatiging is een instrument om de stijging van de lonen van werknemers zoveel mogelijk beperkt te houden. Het hoofddoel van loonmatiging is het gebruik van het resterende loonbedrag voor het creëren van nieuwe banen of voor het beperken van afname van de werkgelegenheid.

Loonmatiging kan door de overheid worden opgelegd, of in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties worden afgesproken, door bijvoorbeeld loonstijgingen boven een bepaald percentage te verbieden.

Vanaf het Akkoord van Wassenaar i in 1982 voert de Nederlandse overheid een politiek van loonmatiging. In samenwerking met werkgevers en vakbonden worden lonen van werknemers gematigd om de economie te stimuleren.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.