1:

Netto-netto-koppeling

Netto-netto-koppeling houdt in dat de netto sociale uitkeringen gekoppeld zijn aan het netto minimumloon. Bij stijging van het netto minimumloon stijgen ook de netto sociale uitkeringen met hetzelfde percentage.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.