1:

Niet-actieven

Niet-actieven duidt een groep aan die hun inkomen verkrijgen uit een uitkering, pensioen of bijstand.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.