1:

Premiedruk

Premiedruk is de som van de in Nederland in een bepaald jaar betaalde sociale-verzekeringspremies, uitgedrukt als percentage van het nationaal inkomen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.