1:

Rompkabinet

Een rompkabinet is een tussenkabinet dat overblijft als een politieke partij tijdens een kabinetscrisis uit het kabinet treedt. In Nederland is in de praktijk een rompkabinet meestal een minderheidskabinet. Alleen de lopende regeringszaken worden door een rompkabinet afgehandeld.

Bij een rompkabinet is er geen meerderheidscoalitie meer in de Tweede Kamer. Goedkeuring van beleid is daarom afhankelijk van de instemming van oppositiepartijen.

Voor de vorming van een rompkabinet dient de Koning eerst een informateur benoemen en daarna een formateur, net zoals bij een normale kabinetsformatie.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.