1:

RWW - Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers

De Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW) is bedoeld voor werklozen die geen recht (meer) hebben op een WW-uitkering en voor anderen die in hun bestaan aangewezen zijn op arbeid in dienstbetrekking. De prestaties komen overeen met die van de algemene bijstand, echter de aan werklozen opgelegde plichten verschillen.

Van de werkloze werknemer wordt verwacht dat deze actief naar passende functies solliciteert. Bovendien is hij verplicht mee te werken aan maatregelen die zijn inschakeling in de arbeid kunnen bevorderen. Schoolverlaters beneden de 21 jaar krijgen pas een uitkering na een halfjaar wachttijd (na beƫindiging van hun studie). Tot aan de 18-jarige leeftijd bestaat er in het geheel geen recht op bijstand. De financiering vindt plaats uit de algemene middelen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.