1:

Sociale partners

Sociale partners is in Nederland de naam voor de werkgevers en de werknemers. De werkgevers worden vertegenwoordigd door werkgeversorganisaties zoals de VNO-NCW i en MKB Nederland i. De werknemers worden vertegenwoordigd door vakbonden, zoals de FNV i en het CNV i.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.