1:

Stagflatie

Stagnatie is een term die in de economische wetenschap voorkomt en de situatie beschrijft waarin inflatie en werkloosheid tegelijkertijd optreden. Het woord is een samentrekking van inflatie en stagnatie.

Deze situatie is lastig aangezien maatregelen die hoge inflatie tegengaan, werkloosheid kunnen verergeren en vice versa.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.