1:

Vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregel regelt voor personen die gebruik maken van de bijstandsregeling, hoeveel zij mogen bijverdienen, hoeveel zij netto mogen houden van hun inkomen en hoeveel het vrijgelaten bedrag is.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.