1:

Waardevast

Waardevast betekent dat de waarde van een bepaald bezit of een inkomen de algemene prijsontwikkeling in een land volgt.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.