1:

Welvaartsvast

Met de term welvaartsvast wordt bedoeld dat een uitkering stijgt of daalt met de gemiddelde stijging of daling van het inkomen in een land. De term is onder andere van toepassing bij pensioenen en sociale uitkeringen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.