1:

Actieven

Actieven zijn individuen die behoren tot de beroepsbevolking die als zelfstandig ondernemer of werknemer actief zijn op de arbeidsmarkt. Het aantal actieven geeft de werkgelegenheid, verminderd met het ziekteverzuim, weer. De inactieven zijn de werknemers die uitkeringsgerechtigd zijn. Als er per werkende meer inactieven komen, gaat de premie voor actieven omhoog.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.