1:

EG-richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen (3e EG-richtlijn)

Deze richtlijn van de Europese Gemeenschap beoogt de geleidelijke invoering van gelijke rechten voor mannen en vrouwen op het gebied van sociale zekerheid.

De richtlijn werd in 1978 doorgevoerd en heet officieel het 'beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid'. Zij kwam voort uit een voorstel van de Europese Commissie uit 1977.

De richtlijn heeft tot doel een kader te creƫren om de discriminatie op grond van geslacht te bestrijden, zodat lidstaten het beginsel van gelijke rechten mannen en vrouwen kunnen toepassen. Het gelijkheidsbeginsel is van toepassing op ziekte, invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen en beroepsziekten en werkloosheid.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.