1:

Minima

Minima duidt een bevolkingsgroep aan met een minimum of lager dan minimum inkomen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 'echte' minima en de gezinnen of huishoudens waar meerdere inkomens worden verdiend. De 'echte' minima zijn de mensen die met één inkomen of uitkering rond moeten komen.

Naast de term minima worden eveneens de termen 'sociale minima' en institutionele minima' gebruikt in het politieke debat. Sociale minima zijn huishoudens die van een minimumloon of uitkering moeten rondkomen. Institutionele minima zijn de wettelijk geregelde normen op sociaal minimumniveau ten aanzien van lonen en sociale uitkeringen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.