1:

Adviescommissie Doelmatige Organisatie in de Rijksdienst (ADOR)

Deze adviescommissie heeft zich onder andere beziggehouden met de vraag of de administratie van de staatscommissie vereenvoudigd kan worden. Daarnaast adviseerde ADOR de regering over de organisatie van de sociale zekerheid. ADOR pleitte voor een vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekeringen.

ADOR bestond van 1953 tot 1966.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.