1:

Echte minima

Binnen de roep minima, wordt er onderscheid gemaakt tussen de 'gewone' minima en de 'echte' minima. Minima duidt een groep aan die een minimale uitkering krijgen. De 'echte' minima zijn de mensen die met slechts één inkomen of uitkering rond moeten komen. Deze uitkeringsgerechtigen hebben dus de laagste uitkeringen of bijstand.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.