1:

Bruto-indexeringsmechanisme

Indexering is het aanpassen van een uitkering aan de inflatie zodat de koopkracht gelijk blijft. Door inflatie kan het minimunloon stijgen of dalen. De sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon en worden daarop aangepast.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.