Coronagroep

De Coronagroep was een groep van deskundigen op het gebied van sociale zekerheid. De Coronagroep dankte haar naam aan het Haagse hotel Corona waar de groep bijeenkwam. Ze traden op namens de uitkeringsgerechtigden.

De deskundigen verdiepten zich in het debat rondom de sociale zekerheid. Hierbij maakten ze gebruik van de gegevens van de GMD i en het GAK i.

De Coronagroep keek 'over de schouder' van het kabinet mee. Gedurende een vijf weken durend marathondebat in 1986 over de stelselherziening fungeerde de Coronagroep als 'hete adem in de nek' voor de parlementariërs. De deskundigen uitten hun kritiek op de onvoldoende deskundigheid van parlementariërs in het debat.

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.