1:

Glijdende schaal

De glijdende schaal betreft de risico's om uitkeringsgerechtigd te worden. Dit kan door externe invloeden of beinvloedbare risico's. Het onderscheid is echter moeilijk te maken.

Beïnvloedbare risico's zijn bijvoorbeeld ongezonde leefwijzen of onvoldoende inzet. Wanneer mensen uitkeringsgerechtigd worden door externe omstandigheden (zoals een ziekte) is er meer begrip en solidariteit hiervoor. Het huidige sociale zekerheidssysteem is ingesteld op externe omstandigheden. Er is discussie of er meer eigen verantwoordelijkheid moet komen voor beïnvloedbare risico's. Of er sprake is van externe of beïnvloedbare risico's is een glijdende schaal en geen sterke scheidslijn. Het systeem zal moeten rusten op solidariteit, maar naarmate de beïnvloedbare risico's duidelijk zichtbaar worden, kan er worden gekozen worden voor meer eigen verantwoordelijkheid.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.