1:

Heroverwegingsronde

Een begroting kan heroverwogen worden. Als er een noodzaak ontstaat om het overheidstekort te reduceren, is er een heroverweging nodig. Dit hoeven niet alleen bezuinigingen te zijn, dit kan tevens gaan om geld beschikbaar te maken voor nieuw beleid door prioriteiten te stellen.

De eerste ronde heroverwegingen werd in 1981 gestart met een dertigtal onderwerpen, dit was de Miljoenennota 1981.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.