1:

WW - Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet (WW) is een werknemersverzekering die werkloze werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering biedt. De wet wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De WW werd in 1949 tot stand gebracht door kabinet Drees I.

Met de stelselherziening in de jaren 1980 werd de wet drastisch gewijzigd. De Werkloosheidswet werd samengevoegd met de Wet Werkloosheidsvoorzieningen in een nieuwe Werkloosheidswet. De nieuwe WW voorziet voor een beperkte periode in uitkeringen die aan het laastverdiende loon waren gerelateerd. Vervolgens kreeg de uitkeringsgerechtigde een jaar een uitkering op sociaal minimumniveau.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.