1:

WWV - Wet Werkloosheidsvoorziening

De Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) was een sociale voorziening voor de periode ná de WW. Het gaf nog voor twee jaar een uitkering van 75 procent van het laatsgenoten loon. De uitvoering hiervan lag bij de bedrijfsvereniging, die deze taak meestal delegeerde naar een Gemeenschappelijk Administratie Kantoor.

De WWV trad in 1964 in werking. Bij de stelstelherziening midden jaren 1980 werd de WWV voor nieuwe gevallen afgeschaft en werden de WWV en de oude Werkloosheidswet samengevoegd in een nieuwe Werkloosheidswet.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.