1:

WAO - Wet op de Arbeidsongeschiktheid

De Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) werd in 1963 ingediend door kabinet Cals. De WAO is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig) in hunb onderhoud kunnen voorzien. De WAO moest arbeidsongeschikten een beter bestaan geven. Het wetsvoorstel was opgesteld op basis van adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Sociale Verzekeringsraad (SVR). De wet werd in 1966 tot stand gebracht door minister Veldkamp (KVP).

De WAO vormt al deccenia lang de meest besproken en controversiele sociale verzekeringswet van Nederland. Het aantal WAO'ers liep verder op dan van te voren was verwacht: begin jaren negentig waren er een miljoen uitkeringsgerechtigen voor de WAO. In 1993 werd een ingreep in de WAO gemaakt door de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.