1:

WIA - Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) betoogt activering van arbeidsgeschiktheid. De wet werd ingevoerd om mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn te bevorderen om werk of werkzaamheden te hervatten. Hiervoor is een regeling van inkomensondersteuning ingevoerd. Voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn is een inkomensbescherming ingevoerd. De WIA werd in 2005 door het kabinet Balkenende II ingevoerd.

Het wetsvoorstel vormt een breuk met de bestaande arbeidsongeschikt-heidswetgeving. Deze wetgeving was primair gericht op inkomensondersteuning en is in de loop van de tijd aangevuld en uitgebreid met instrumenten en stimulansen voor activering en reïntegratie. Het wetsvoorstel WIA stelt daarentegen werkhervatting voorop en biedt in aanvulling daarop inkomensondersteuning.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.