1:

Uitkeringen voor oudere werknemers - IOAW, IOW, IOAZ

IOAW

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers in Nederland. Werknemers van 50 jaar of ouder komen hiervoor in aanmerking. Deze voorziening wordt pas verstrekt na afloop van een WW-uitkering. De uitkering ligt (minimaal) op bijstandsniveau.

IOW

De Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is een tijdelijke regeling voor een inkomensvoorziening voor 60-plussers die niet langer recht op een WW-uitkering hebben. De IOW is een uitkering op bijstandsniveau en kent geen vermogens- en partnerinkomenstoets.

Voor IOW gelden bepaalde voorwaarden. Zo dient de IOW-aanvrager 60 jaar of ouder te zijn geweest toen de WW werd aangevraagd en langer dan 3 maanden de WW-uitkering hebben verkregen. Daarnaast moet de WW-uitkering begonnen zijn na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020. De IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon.

De IOW blijft tot en met 2020 bestaan.

IOAZ

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor oudere zelfstandige ondernemers die onvoldoende inkomsten uit hun bedrijf halen. De uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.