1:

Loyalisten

Met de Loyalisten werd een groep van zes, later zeven CDA-Tweede Kamerleden bedoeld, die het op 29 november 1977 tussen CDA en VVD gesloten regeerakkoord afwees, maar wel bereid was het te vormen kabinet-Van Agt I loyaal te steunen. De loyalisten hadden liever een samenwerking met de PvdA gezien. De loyalisten hadden meer affiniteit met de 'sociale' Albeda dan met de 'harde' Andriessen.

De zes 'loyalisten' waren de uit de ARP afkomstige Bouke Beumer, Hans de Boer, Jan van Houwelingen, Jan-Nico Scholten en (waarnemend) fractievoorzitter Willem Aantjes en de KVP'er Stef Dijkman. Op 5 december sloot ook de ARP'er Willem de Kwaadsteniet zich bij hen aan.

De naam werd later ook breder gebruikt om de CDA-Kamerleden die kritisch stonden tegenover het kabinet-Van Agt mee aan te duiden.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.