1:

Netto nationaal inkomen

Dit is het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.