1:

Twee-trajectenstelsel

Bij een twee-trajectenstelsel geeft de overheid een basisuitkering buiten de sociale partners om. De sociale partners organiseren dan alleen de bovenminimale sociale zekerheid. De uitkeringen tot aan het sociale minimum vormen de onderbouw. Het tweetrajectenstelsel kreeg later de term 'ministelsel'.

Begin jaren tachtig werden hiervoor op het ministerie van sociale zaken plannen ontwikkeld. Er lagen twee alternatieven bij de herziening van het sociale zekerheidsstelsel: het twee=trajectenstelsel of het vangnetsysteem. Het voorstel voor een twee-trajectenstelsel werd uiteindelijk voorgedragen als nota aan de Tweede Kamer. De sociale partners voelden hier echter niets voor en het kabinet Van Agt/Den Uyl trok de plannen weer in. Er werd gekozen voor het vangnetsysteem.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.