1:

Vangnetsysteem

In het vangnetsysteem staat de loondervingsfunctie voorop. Werknemers hebben recht op een uitkering die gerelateerd is aan het laastverdiende loon. Uitkeringen gebaseerd op de minimumbehoeftefunctie zouden als vangnet fungeren. Pas als er geen recht (meer) zou bestaan op een loondervingsuitkering of als die loondervingsuitkering lager is dan het sociale minimum, zou het vangnet in werking treden.

In 1983 verkoos het kabinet dit systeem boven het twee-trajectenstelsel, in het kader van de herziening van het sociale zekerheidsstelsel.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.