COM(1999)193 EU
Harmonisatie van nationale wetgeving inzake de invoering van goede klinische praktijk bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor gebruik bij de mens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Kerngegevens

officiële titel

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de invoering van goede klinische praktijk bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor gebruik bij de mens

officiële Engelstalige titel

Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1999)193 NLEN
Procedurenummer i 1997/0197(COD)
Celex-nummer i 51999PC0193

Key dates

Document 26-04-1999
Online publicatie 26-04-1999
Besluit 04-04-2001; Richtlijn 2001/20
Bekendmaking in Publicatieblad i 01-05-2001; Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026,OJ L 121, 1.5.2001,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026

Gerelateerde informatie

Resulterende wetgeving

 

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.