A.L. (Arie) den Broeder

Arie den Broeder (1929) was 1983 tot 1988 in dienst als plaatsvervangend directeur-generaal sociale zekerheid. In 1989 vertrok hij omdat hij het oneens was met de bezuinigingen die binnen het sociale zekerheidsstelsel doorgevoerd moesten worden. Voorafgaand aan zijn loopbaan bij het ministerie van Sociale Zaken, werkte Den Broeder zes jaar bij de SER en was hij directeur van het directoraat Bijstandszaken van het Ministerie van Cultuur, Recreatie Maatschappelijk Werk. Na zijn functie als plaatsvervangend directeur-generaal opgegeven te hebben, werd Den Broeder kroonlid van de Sociale Verzekeringsraad. In de verhoring in het kader van de parlementaire enquête in 1993 stelde Den Broeder dat de belangstelling voor de uitvoering van sociale wetten gering was

in de periode 1983-1988:

Voornaam (roepnaam)

(Arie)

Personalia

geboorteplaats en -datum
1929

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.