woensdag 29 november 2017

Bij dossiers 17050 - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies, 25834 - Problematiek rondom asbest, 25883 - Arbeidsomstandigheden, 29502 - Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector en 29544 - Arbeidsmarktbeleid en wetsvoorstellen 32878 - Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid, 34108 - Wet aanpak schijnconstructies en 34550 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.