Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 111

23141

De aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 13 september 1994

Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Van der Meulen De griffier van de commissie, Nieuwenhuizen

1 De eerder verschenen stukken inzake dit wetsvoorstel zijn gedrukt onder de nrs. 266 t/m 266g, 1993-1994. 2 Samenstelling: Van Gijzen (CDA), Van der Meulen (CDA), (voorzitter), Rongen (CDA), Jaarsma-Buijserd (PvdA), Van de Zandschulp (PvdA), Gelderblom-Lankhout (D66), De Savornin Lohman (D66), Heijmans (VVD), Van Leeuwen-Schut (VVD), Bolding (Groenünks), Barendregt (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

414292F ISSN 0921 • 7363 SsdGravegneha"e i99"tlinstr<at

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.