Inhoudsopgave

Tekst

EINDVERSLAG ZOALS MONDELING UITGEBRACHT NAMENS DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 29 maart 1983

Namens de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel ik u mede, dat de commisie in verband met de korte tijd die haar is gelaten voor het voorbereidend onderzoek van het onderhavige wetsontwerp, heeft afgezien van het wisselen van schriftelijke stukken. De leden van de commissie zullen hun vragen en opmerkingen tijdens deze vergadering aan de orde stellen.

De voorzitter van de commissie, Franssen De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld Eerste Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 126a

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.